Telekomunikacja

Nowoczesne technologie telekomunikacyjne

Od 2011r. Metalcoop obsługuje Łączpol Sp. z o.o. z przedstawicielstwem w Düsseldorfie, specjalizując się w usługach telekomunikacyjnych na rynku niemieckim.

Łączpol to przede wszystkim projektowanie, budowa i utrzymanie szeroko pojętej infrastruktury telekomunikacyjnej. Dzięki szeroko pojętej współpracy Metalcoop/Łączpol, oferujemy między innymi usługi z zakresu telefonii komórkowej, sieci światłowodowych, miedzianych, komutacji i teletransmisji.

Zakres radiowy

  • prace projektowe i dokumentacyjne w zakresie budownictwa i infrastruktury technicznej
  • prace inwentaryzacyjne
  • uzgodnienia
  • projekty wstępne oraz wykonawcze
  • pozwolenia urzędowe
  • nadzory inwestycyjne
  • prace ziemne, betoniarskie, wysokościowe, dźwigowe, montażowe wyposażenia radiowego, uruchomieniowe
  • budowa i montaż konstrukcji stalowych
  • opinie techniczne i certyfikacje, instalacje sprzętu radiowego wszystkich uznanych producentów
  • testy i pomiary parametrów elektrycznych, mechanicznych i radiowych
  • testing i comissioning w środowisku wielojęzycznym.

Zakres komutacji i teletransmisji

  • montaż i uruchamianie central cyfrowych i analogowych
  • montaż i uruchamianie urządzeń teletransmisyjnych
  • naprawa sprzętu telekomunikacyjnego i radiowego
  • przemieszczanie urządzeń teletransmisyjnych i komutacyjnych
  • rekonfiguracja i konsolidacja na centralach telefonicznych
  • wykonywanie projektów pod urządzenia A-L
  • wymiana akumulatorów w szafach
  • posadowienie fundamentów pod szafy, wraz z posadowieniem szafy i wykonaniem uziemienia

Zakres projektowy

  • projektowanie rozwiązań instalacyjno-uruchomieniowych dla urządzeń i systemów telekomunikacyjnych
  • projektowanie rozwiązań, przygotowanie konfiguracji sprzętu, specyfikację urządzeń i materiałów instalacyjnych
  • tworzenie dokumentacji instalacyjnej oraz powykonawczej dla urządzeń teletransmisyjnych, radiowych, komutacyjnych, IP, dostępowych
  • tworzenie/ utrzymanie bazy danych -projektowanie konwersji i migracji danych dla central komutacyjnych oraz systemów IMS/NGN
  • wdrażanie rozwiązań migracyjnych związanych z wymianą urządzeń starszych typów do rozwiązań IP
  • wsparcie i nadzór sieci oraz ich klientów
  • zapewnienie monitorowania sieci
  • rozwiązywanie problemów sieci klienta i eskalację konserwacji

Naszym celem jest elastyczne dopasowywanie się do szybko zmieniających się potrzeb klientów.