Telekomunikacja

Nowoczesne technologie telekomunikacyjne

Od 2011r. Metalcoop obsługuje Łączpol Sp. z o.o. z przedstawicielstwem w Düsseldorfie, specjalizując się w usługach telekomunikacyjnych na rynku niemieckim.

Łączpol to przede wszystkim projektowanie, budowa i utrzymanie szeroko pojętej infrastruktury telekomunikacyjnej. Dzięki szeroko pojętej współpracy Metalcoop/Łączpol, oferujemy między innymi usługi z zakresu telefonii komórkowej, sieci światłowodowych, miedzianych, komutacji i teletransmisji.

Zakres radiowy

 • prace projektowe i dokumentacyjne w zakresie budownictwa i infrastruktury technicznej
 • prace inwentaryzacyjne
 • uzgodnienia
 • projekty wstępne oraz wykonawcze
 • pozwolenia urzędowe
 • nadzory inwestycyjne
 • prace ziemne, betoniarskie, wysokościowe, dźwigowe, montażowe wyposażenia radiowego, uruchomieniowe
 • budowa i montaż konstrukcji stalowych
 • opinie techniczne i certyfikacje, instalacje sprzętu radiowego wszystkich uznanych producentów
 • testy i pomiary parametrów elektrycznych, mechanicznych i radiowych
 • testing i comissioning w środowisku wielojęzycznym.

Zakres komutacji i teletransmisji

 • montaż i uruchamianie central cyfrowych i analogowych
 • montaż i uruchamianie urządzeń teletransmisyjnych
 • naprawa sprzętu telekomunikacyjnego i radiowego
 • przemieszczanie urządzeń teletransmisyjnych i komutacyjnych
 • rekonfiguracja i konsolidacja na centralach telefonicznych
 • wykonywanie projektów pod urządzenia A-L
 • wymiana akumulatorów w szafach
 • posadowienie fundamentów pod szafy, wraz z posadowieniem szafy i wykonaniem uziemienia

Zakres projektowy

 • projektowanie rozwiązań instalacyjno-uruchomieniowych dla urządzeń i systemów telekomunikacyjnych
 • projektowanie rozwiązań, przygotowanie konfiguracji sprzętu, specyfikację urządzeń i materiałów instalacyjnych
 • tworzenie dokumentacji instalacyjnej oraz powykonawczej dla urządzeń teletransmisyjnych, radiowych, komutacyjnych, IP, dostępowych
 • tworzenie/ utrzymanie bazy danych -projektowanie konwersji i migracji danych dla central komutacyjnych oraz systemów IMS/NGN
 • wdrażanie rozwiązań migracyjnych związanych z wymianą urządzeń starszych typów do rozwiązań IP
 • wsparcie i nadzór sieci oraz ich klientów
 • zapewnienie monitorowania sieci
 • rozwiązywanie problemów sieci klienta i eskalację konserwacji

Naszym celem jest elastyczne dopasowywanie się do szybko zmieniających się potrzeb klientów.