Doradztwo

Zarówno dla naszych polskich jak i niemieckich klientów prowadzimy strategiczne doradztwo, które ma na celu pomóc w skutecznym prowadzeniu działalności. Pomagamy w rozwinięciu usług lub sprzedaży na zagranicznych rynkach, zakładamy reprezentacje, przedstawicielstwa lub oddziały spółek zależnych. Wspieramy w wyborze właściwego biura księgowego, kancelarii prawnej oraz doradcy podatkowego. Nadzorujemy proces wejścia na rynek, badamy konkurencję, stwarzamy nowe relacje biznesowe. Uczestniczmy w trudnych negocjacjach i egzekwujemy najlepsze warunki dla naszych klientów.

Ryzyko działalności gospodarczej na własnym lub zagranicznym obszarze istnieje zawsze i całkowicie nie da się go wyeliminować. Naszą rolą jest to ryzyko zminimalizować, a ponadto i przede wszystkim, uświadomić naszego klienta o stopniu zagrożenia i metodach jego eliminacji. Wykorzystujemy w tym celu nie tylko własny potencjał menadżerski i olbrzymie doświadczenie w międzynarodowym biznesie, ale również kooperację z szeregiem renomowanych kancelarii prawnych, firm doradztwa podatkowego, audytu księgowego itp.

Ponieważ znacząca większość naszego wynagrodzenia zależy od sukcesu naszych partnerów jest rzeczą oczywistą, że tworzymy z klientem jedność celu i ryzyka, gwarantując mu uzyskanie wyniku działalności gospodarczej.

Dla klientów z Polski i Niemiec. Założenie spółki i zabezpieczenie sprzedaży na nowych rynkach.
W rozwoju usług na rynkach zagranicznych.

Na każdym etapie procesu. Dbamy o to, aby nasi klienci nigdy nie zostali sami!

Zapraszamy zatem Państwa do nawiązania kontaktu i proponujemy partnerską współpracę, potrafimy się dostosować do wszystkich Waszych potrzeb na zagranicznym rynku, w tym: