Nowy Projekt KPZ

Nowe perspektywy dla polsko-niemieckiego biznesu

Kompetenzzentrum Polen to nowy projekt firmy Metalcoop, który ma na celu promocję i rozwój polskiej przedsiębiorczości w Niemczech. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu, Metalcoop planuje budowę stabilnej platformy dla inspirujących projektów, które dzięki pomocy doradczej oraz finansowej mają szansę na globalny sukces.

KZP to przede wszystkim udana współpraca sektora publicznego z prywatnym, zarówno strony niemieckiej, jak i polskiej. Stworzone w Dusseldorfie „Centrum” będzie nowym wymiarem doradztwa, coworkingu, wsparcia polskich Spółek w jednym miejscu, gdzie kompetencje będą akceleratorem do rozwoju biznesu.

Doświadczenie sukcesu tego typu placówek, założonych i prowadzonych dla firm japońskich, amerykańskich, holenderskich, czy duńskich, było podstawą naszej decyzji utworzenia takiej samej płaszczyzny współpracy polsko-niemieckiej.

W Niemczech olbrzymią rolę w biznesie odgrywają samorządy gospodarcze przedsiębiorców, funkcjonujące na każdym szczeblu gminy, regionu, landu czy federacji tego państwa.

Sektor publiczny rozumie tutaj konieczność wspierania biznesu prywatnego, aby czerpać z tego korzyści dla całej regionalnej lub szerszej społeczności. Kompetenzzentrum Polen funkcjonuje w tym otoczeniu biznesowym, stojąc do dyspozycji partnerów gospodarczych z Polski i z Niemiec.

Kompetenzzentrum Polen promuje polski biznes na rynku niemieckim oraz wspiera niemieckich przedsiębiorców i inwestorów w ich celach gospodarczych w Polsce. Metalcoop i jego partnerzy realizują kierunki wskazane przez „Centrum” z korzyścią dla indywidualnych klientów.